Sodininkų bendrija "Rasa - 2"
 

Skirkite 2% savo pajamų mokesčio s/b „RASA - 2“ !

 

Mieli s/b „Rasa - 2“ nariai!

 

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turintiems juridiniams asmenims iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per 2018 metus. Jei dar neapsisprendėte, kam pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, maloniai prašome juos skirti sodininkų bendrijai “Rasa - 2”. Nusprendę skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio mūsų sodininkų bendrijai, iki 2019 m. gegužės 1 d. Jūs turėtumėte užpildyti ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0512 formos prašymą. Visos gautos lėšos bus panaudotos Jūsų pritartų projektų įgyvendinimui - kelių remontui bei bendrijos teritorijos priežiūrai.

Kaip galima skirti savo 2% ?
1. Elektroniniu būdu. Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės:
– elektroninės bankininkystės;
– elektroninio 2 procentų pajamų mokesčio paskyrimo paramai instrukcijos. (Prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite nuorodą: Prisijungti)

2. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (versija 03) popierinį variantą.

Užpildytą prašymo formą (popierinį variantą) įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite.
Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių.

Formą FR0512 (versija 03) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS  raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelį įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis

6S laukelis įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas – 191478121  

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00 .

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui  pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2022 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Pagarbiai

S/B „Rasa - 2“ valdybos pirmininkė