Sodininkų bendrija "Rasa - 2"
 

TALKA  (antra dalis) rugsėjo 21 d. 10:00

Renkamės prie Purnuškių g. ir Rasos 1-osios g. sankirtos, prie transformatoriaus.

Būtų labai gerai, kad atsineštumėte savo įrankius: pjūklą, kirvį ir t.t. Bendrija padengs kuro ir tepalų išlaidas, taip pat yra pasiruošusi išnuomuoti trimerių su diskais, jei kartais niekas neturėtų.


TALKA rugsėjo 7 d. 11:00

Renkamės prie Purnuškių g. ir Rasos 1-osios g. sankirtos, prie transformatoriaus.

Būtų labai gerai, kad atsineštumėte savo įrankius: pjūklą, kirvį ir t.t. Bendrija padengs kuro ir tepalų išlaidas.

Taip pat, Rasos 1-ojoje g. yra dvi vietos, kurias prašau susitvarkyti patiems, t.y.:

248 sklypas – prašau apsipjauti/apsikarpyti krūmus, esančius palei kelią

241 sklypas – prašau patraukti statybines tvoras,

nes jie/jos trukdys atlikti kelio remonto darbus. Jei nesutvarkysite – būsime priversti versti/pjauti. Šiuos dalykus prašau padaryti iki 2019.09.15 dienos.

Kitas vietas talkoje visi susitvarkysim.

 

Dėl Purnuškių g. remonto darbų

Kaip žinia, Kauno tiltų darbuotojai dirba prie Purnuškių gatvės. Jie dirba po 10 valandų per dieną, pradedant maždaug nuo 7:00 ryto iki 18:00 vakaro. Atsitinka tokių atvejų, kad remontuojant Purnuškių gatvę ties išvažiavimais (vidiniais sodo keliais), susiduriama su keblumais: technika, kelios mašinos bei darbininkai dirba, o iš vidinio sodo kelio nori išvažiuoti sodininkas/gyventojas. Taigi, darbininkams tenka stabdyti darbus, traukti visą techniką, o tada vėl atgal. Kaip supratau, sodininkai negali laukti 30-40 minučių, kol darbininkai atliks darbus būtent toje atkarpoje ties išvažiavimu. Taigi, prašymas visiems, kad nebekiltų nesusipratimų, skundų ir viskas vyktų sklandžiai: jeigu yra žinoma, kad reikės važiuoti automobiliu, tai išvarykime savo automobilius iš tvarkomų išvažiavimų, kad technika neužstatytų ir, kad jums reikiamu metu galėtumėte pajudėti savo reikalais.

Dėl vidinių kelių tvarkymo

Informuojame, kad Bendrija pasirašė sutartį su rangovu dėl arterinių Rasos 1 ir 2-osios g. tvarkymo. Preliminari paskaičiuota darbų kaina yra 22.277,41 Eur. Suma preliminari ir kaina bus skaičiuojama pagal atliktų darbų faktą. Paprastai sako gali svyruoti apie 10 proc. (į abi puses). Planuojami atlikti kelio važiuojamosios dalies sustiprinimo darbai, t.y.:

-         Augalinio sluoksnio nukasimas (kur reikia);

-         Trupinto kelio dangos mišinio paskleidimas (vidutiniškai 5 cm.);

-         Pagrindo profiliavimas greideriu;

-         Pralaidų pakeitimas/įrengimas.

Šiuo metu banko sąskaitoje turime nepilnai 40000 Eur. Tai reiškia, kad galime sutvarkyti ne tik 1 ir 2-aja gatves, bet ir kitas vidines gatveles. Jei turėtume surinkę visas skolas – galėtume padaryti visas gatves, tačiau deja taip nėra. Taigi klausimas kurias gatves dar tvarkyti už turimus pinigus. Vakar įvyko valdybos posėdis, kurio metu valdyba, atsižvelgdama į įvairius narių pasisakymus susitikimų metu, nustatė kelis vertinimo kriterijus pagal kuriuos bus sudarytas vidinių gatvių tvarkymo planas ir prioriteto tvarka. Pagal kiekvieną kriterijų kiekviena gatvelė gaus balą, maksimalus galimų surinkti balų skaičius pagal vieną kriterijų yra 100, o bendras 300. Gatveles sureitinguosime pagal balus ir pradėsime tvarkyti gatves nuo daugiausiai balų surinkusių. Pagal sureitinguotą sąrašą tvarkysime tiek gatvelių, kiek užteks pinigų. Taigi nuo turimos pinigų sumos priklausys, kiek gi tų gatvelių sutvarkysim.

Kriterijai pagal kuriuos bus atliktas gatvelių įvertinimas balais:

-         Balas už patiriamą naudą dėl Rasos 1 ir 2-osios gatvių tvarkymo. Kriterijus pasirinktas dėl to, kad dalis gatvių visiškai nepatirs naudos arba patirs jos daugiau ar mažiau, nors pinigėlius dėjosi visi bendrai. Taigi bus matuojamas atstumas Rasos 1 ir 2-osios gatvių, kiek jomis yra naudojamasi, kad privažiuoti iki savo gatvelės, pvz. Rasos 7-osios, Rasos 15-osios ir t.t. Kuo mažesnis atstumas, kuriuo naudojamės, tuo didesnį balą gauna ta gatvelė. Matavimai atliekami naudojantis maps.google programa.

 -         Balas už atliktą mokėjimą už kelių tvarkymą. Kriterijus pasirinktas dėl to, kad asmenys, kurie laiku vykdo savo įsipareigojimus turėtų ir naudą gauti greičiau nei tie, kurie savo įsipareigojimų nevykdo. Balas skiriamas tokiu principu: išvedamas procentas asmenų susimokėjusių už kelių remontą (t.y. 50+150, viso 200 Eur nuo sklypo) lyginant su visais toje gatvelėje esančiais asmenimis. Pvz. gatvelėje yra 8 sklypai iš jų yra 4 susimokėję, tai reiškia, kad susimokėjusių yra 50 proc., todėl pagal šį kriterijų skiriamas balas būtų 50 balų.

-         Balas už gatvelės naudojimo intensyvumą. Kriterijus pasirinktas siekiant atsižvelgti į asmenų skaičių, kuriems tenka nauda dėl sutvarkytos gatvelės, todėl skaičiuojamas kiekvienam asmeniui toje gatvelėje tenkantis metrų skaičius. Kuo gatvelėje tenkantis metrų skaičius vienam asmeniui yra mažesnis (nes daugiau asmenų tais pačiais metrais naudojasi), tuo skiriamas balas didesnis. Didžiausią balą (100) gaus ta gatvelė, kurios intensyvumas bus didžiausias (t.y. vienam asmeniui tenkantis metrų skaičius yra mažiausias), kitos gatvelės balus gaus proporcingai mažesnius. Atkreiptinas dėmesys, kad konkrečiai gatvelei tenkantis asmenų skaičius priskiriamas pagal faktinį įvažiavimą į sklypą, pvz. jei sklypo adresas yra rasos 2-oji g., o faktinis įvažiavimas yra pvz. iš rasos 12-osios g., tai tas asmuo bus priskirtas prie rasos 12-osios g. intensyvumo skaičiavimo.

Jau dabar matome, kad atlikti mokėjimai daro didelę įtaką, ar gatvelė pateks į remontuojamų gatvių sąrašą ar ne. Suprasdami tai, kad tai gali žmones paskatinti atlikti mokėjimus, prioriteto eilę sudarinėsime po 09.15. Tai reiškia, kad visus mokėjimus turite atlikti iki 09.15, jei norite, kad suteikiant balą į juos būtų atsižvelgta.

Tiesa, artimiausiomis dienomis paviešinsiu sąrašą sklypų, kurie yra nesusimokėję, kad jūs galėtumėte patys žinoti, kurie asmenys lėmė jūsų gatvelės balo skyrimą ir dėl kurių asmenų jūsų gatvelė galimai nepateko į šiais metais remontuojamų gatvelių sąrašą ir jos remontas atsideda.

Su kelių tvarkymu yra susiję dar keli aspektai, kuriuos turime vienaip ar kitaip išspręsti. Yra vietos, kurias reikia išpjauti/išvalyti. Tai galime daryti dviem būdais:

-         Organizuojame talką ir padarom tą patys, tokiu būdu sutaupom pinigėlių ir padarom daugiau metrų remontuojamų vidinių gatvelių;

-         Samdom asmenis, kurie už pinigus tai padarys ir padarom mažiau metrų suremontuotų gatvių.

Valdyboje nusprendėme, kad darome talką.

Talka organizuojama 2019.09.07 dieną, 11 val.


 

ESO keičia apskaitos prietaisus

Šiuo metu mūsų bendrijoje keičiami elektros apskaitos prietaisai visiems bendrijos nariams, pasirašiusiems tiesioginę elektros tiekimo sutartį su ESO. Bendrijos valdyba ragina bendrijos narius nedelsti ir atsiskaityti už suvartotą iki skaitiklio keitimo elektros energiją. Kreiptis į mūsų bendrijos buhalterę.


Svarbi informacija dėl elektros tinklų perdavimo bei Purnuškių g. asfaltavimo

Dėl elektros tinklų perdavimo

-         Sutartis su ESO pasirašyta, taigi tinklai yra perduoti ESO. Tai reiškia, kad Bendrija daugiau nėra atsakinga už tinklų priežiūrą ir esant bet kokioms problemoms – skambinate tiesiai ESO.

-         Dabar kiekvienas iš jūsų turi kreiptis į ESO ir sudaryti individualią elektros tiekimo sutartį, kartu išsisprendžiant jums aktualius dalykus, pvz. kilovatų padidinimo klausimą, mokėjimo sąlygas ir pan . (Atnaujinta - preliminariai dėl sutarties pasirašymo  kreiptis nuo birželio 14 d.) .

-         ESO reikia parengti individualius ribų nustatymo planus, tam jiems reikia mėnesio, nes mūsų yra daug. ESO supranta, kad kol nebus šie planai parengti ir nebus pasirašytos individualios elektros tiekimo sutartys, Bendrija bendrai už visus atliks mokėjimus už elektros energiją. Kadangi vienas iš tikslų, kurio siekė Bendrija perduodama tinklus, buvo būtent tai, kad Bendrijai nereikėtų mokėti už visus, Bendrija informuos ESO, kad su jais elektros tiekimo sutartį nutraukia nuo 2019-07-01. Tai reiškia, kad asmenims, kurie nebus sudarę individualios elektros tiekimo sutarties iki 2019-06-30, bus nutrauktas elektros tiekimas. Tokiu atveju elektros tiekimas bus atnaujintas, kai asmuo sudarys individualią elektros tiekimo sutartį. 

- Kai pasirašysite sutartį, jums bus pakeistas apskaitos skaitliukas, prašome informuoti Bendrijos buhalterę ar kitą valdybos narį dėl skaitliuko keitimo dienos ir laiko, nes turėsime nurašyti duomenis, kuriuos rodys skaitliukas jo keitimo dieną. Pagal nurašytus duomenis, turėsite atsiskaityti su Bendrija. Asmenys, kurie neinformuos Bendrijos apie keičiamą skaitliuką, turės pateikti įrodymus apie skaitliuko rodmenis. Jų nepateikus - Bendrija pritaikys savo apskaičiavimo metodiką dėl sunaudotos elektros paskaičiavimo ir pagal tai turėsite atsiskaityti su Bendrija.

-         Dėl individualios elektros tiekimo sutarties sudarymo jums reikia kreiptis į ESO klientų aptarnavimo centrą Viršuliškių skersgatvis 34, Vilnius.

Dėl Purnuškių g. asfaltavimo

-         Bendrija buvo informuota, kad Vilniaus rajono savivaldybė iš kelių priežiūrai skirto fondo gavo 250.000 Eur Purnuškių gatvės asfaltavimui. Taigi, savivaldybė pilnai savo lėšomis asfaltuos Purnuškių g..  Asfalto plotis 5 m., bus įrengti kelkraščiai ir pan.;

-         Pagal AB Kauno tiltai paskaičiavimus gautos sumos neužtenka pilnai visai gatvei asfaltuoti, tikėtina, kad liks keli šimtai metrų iki kryžiaus neasfaltuoti. Šiuo metu AB Kauno tiltai rengia projektą. Darbus planuojama atlikti šią vasarą;

-         Taip pat informuoju, kad AB Kauno tiltams pradėjus darbus, bus pašalinti krūmai iš kelio juostos. Primenu, kad krūmai yra Bendrijos teritorijoje ir Bendrija neprieštarauja tokiam pašalinimui.

 Susirinkimo metu (birželio 1 d., pradžia 09:30) spręsime, kuriai gatvei (Rasos 1 ar 2 – ajai) remontuoti skirsime surinktas lėšas ir kokius darbus atliksime. Deja, surinktų lėšų neužtenka suremontuoti abi gatves. Priminsiu, kad dar ne visi yra susimokėję kelių remonto mokestį, o tai yra didelė kliūtis atlikti daugiau darbų ir turėti suremontuotas gatves. Taip pat priminsiu, kad savivaldybė neprisideda prie šių gatvių remonto, nes jos nepriklauso savivaldybei. Bet kokiu atveju visas alternatyvas aptarsime susirinkimo metu, tad kviečiu visus dalyvauti!


Dėl visuotinio sodininkų  susirinkimo

Informuoju, kad bendrijos valdybos sprendimu visuotinis narių susirinkimas bus organizuojamas:

-         pirmasis 2019.05.11, 9.30 val (registracija), pradžia 10 val., Rasos 2-ojoje g. 28.

-         pakartotinis susirinkimas bus organizuojamas 2019.06.01, 9.30 val (registracija), pradžia 10 val., Rasos 2-ojoje g. 28.

Kadangi paskutinio susirinkimo metu buvo  keltas klausimas dėl dalyvaujančių asmenų susirinkime, valdyba nusprendė, kad į  šiuos susirinkimus kiekvienas turi atsinešti savo asmens dokumentą. Tik asmenys, turintys asmens dokumentą ir esantys Bendrijos nariais, gaus balsavimo biuletenį ir turės teisę balsuoti susirinkime. Asmenys, kurie neturės asmens dokumento, nepaisant to, kad jis yra žinomas, pažįstamas ir pan., negaus balsavimo biuletenio ir negalės balsuoti susirinkime. Asmenys, kurie atstovaus narį turi turėti įgaliojimą, kurį turės pateikti susirinkime.

Dienotvarkė:

-         Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas;

-         Pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas;

-         Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas;

-         Sutarties su ESO pristatymas ir tolesnių sub-vartotojų veiksmų aptarimas;

-         Bendrijos prisidėjimo prie kelių remonto klausimo sprendimas;

-         Kiti klausimai.Bendrijos valdybos vardu

Neringa

 


Svarbi informacija skolininkams


Norime jus informuoti, kad surinkus didžiąją dalį elektros skaitiklių rodmenų bei sutikrinus mokėjimus pagal turimus duomenis, valdyba nustatė, kad dalis asmenų turi skolas mūsų Bendrijai. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis asmenų niekada nėra mokėję už elektrą arba paskutinį kartą tai darė 2014 - 2015 m. Toks piktnaudžiavimas negali būti toleruojamas, todėl bendrijos valdyba nusprendė, kad galutiniame subvartotojų sąraše, kuris bus sutarties su ESO priedas, nebus įtraukti tie asmenys, kurie nesusimokės susidariusių įsiskolinimų. Įsiskolinimai turi būti padengti iki 2019-04-30.

Skolą galima sumokėti bankiniu pavedimu į Bendrijos sąskaitą:
Bendrijos atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT867044060007540106
AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440

Skolas galima susitikslinti su Bendrijos buhaltere, tačiau skaitiklių duomenis turite nusirašyti patys, kad informacija būtų aktuali tai dienai, kai mokate.

Valdyba taip pat nusprendė, kad asmenys, kurie neturi galimybės susimokėti visos skolos iš karto ir norintys būti įtraukti į subvartotojų sąrašą gali savanoriškai pasirašyti paprastąjį neginčytiną vekselį. Šiuo atveju įsiskolinimas galės būti padengtas ne per ilgesnį kaip vienerių metų laikotarpį ir/arba ne mažesnėmis kaip 50 Eur per mėnesį įmokomis. Dėl vekselio pasirašymo prašome kreiptis į valdybos pirmininkę. Vekselis turi būti pasirašytas iki 2019-04-30.  

2019-05-01 valdyba sudarys galutinį subvartotojų sąrašą, kurį 2019-05-02 teiks ESO.

Informacija apie pareigą susimokėti skolas nariams teikiama el. paštu, Bendrijos tinklapyje www.sbrasa2.lt , Facebook grupėje ir SMS žinutėmis. Atlikus šiuos veiksmus bei suprasdami tai, kad kiekvienas turi pareigą mokėti laiku jiems tenkančius mokesčius, valdyba manys, kad ėmėsi visų priemonių, kad informuoti į subvartotojų sąrašą pageidaujančius patekti asmenis.

Valdybos vardu,
Neringa 


Vilniaus susivienijimas "Sodai" informuoja savo narius apie teismų praktiką svarbiais sodininkų bendrijų klausimais

 

1. Dėl teisės normų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų teisę ne aukciono tvarka (lengvatinėmis sąlygomis) pirkti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, aiškinimo ir taikymo

arba

Dėl draudimo sodininkų bendrijai parduoti tretiesiems asmenims lengvatinėmis sąlygomis išpirktą valstybinę bendrojo naudojimo žemę

 

Informuojame, kad 2019 m. vasario 13 d. įsigaliojo Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis Byla e3K-3-18-248/2019 Dėl teisės normų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų teisę ne aukciono tvarka (lengvatinėmis sąlygomis) pirkti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, aiškinimo ir taikymo.

Ginčo esmė:

Sodininkų bendrija lengvatinėmis sąlygomis iš valstybės išsipirko valstybinį bendrojo naudojimo žemės sklypą, skirtą rekreacijai ir statiniams statyti. Pagal šios žemės įsigijimo tikslą (tikslas buvo nurodytas Bendrijos narių susirinkimo protokole) ir naudojimo būdą Bendrija turėjo planuoti ją naudoti tik Bendrijos reikmėms, tačiau šis žemės sklypas buvo suskirstytas mažesniais sklypais, kurie vėliau buvo parduoti tretiesiems asmenims (sodininkų bendrijos nariams).

Ginčas kilo dėl to, kad Bendrija turėjo ketinimą išsipirktą valstybinės žemės sklypą naudoti ne bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, o su įsigijimo tikslu nesuderinamiems poreikiams (perparduoti ginčo žemės sklypo dalis fiziniams asmenims). Teismas sprendė, kad, pardavus žemę fiziniams asmenims, buvo pasinaudota lengvatinėmis sąlygomis, nukrypta nuo reikalavimo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, leidžiant jiems ją įsigyti ir taip pažeidžiant imperatyviąsias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, Žemės įstatymo 2 straipsnio 16 dalies, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 1.1 punktu patvirtintą Žemės naudojimo būdų turinio aprašo 18 punkto normas.

Lietuvos aukščiausiasis teismas konstatavo:

Valstybinės žemės sklypo socialinė paskirtis yra ta, kad žemė būtų naudojama pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį ir teiktų visuomeninę naudą. Žemės santykiai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintus žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisių apsaugos, būtinybės žemę naudoti pagal pagrindinę tikslinę paskirtį ir kitus principus.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių 3 punkte nurodyta, kad pagal šias Taisykles sodininkų bendrijos turi teisę pirkti mėgėjų sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus – bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (3.2.1 punktas), bei įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, reikalingus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (3.2.2 punktas); šie sklypai turintiems teisę juos įsigyti subjektams parduodami be aukciono (4 punktas).

Nurodytos teisės normos, nustatančios sodininkų bendrijų teisę pirkti jų teritorijoje esantį bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypą lengvatine – ne aukciono – tvarka, bendrijų naudai suvaržo žemės savininko, t. y. valstybės, teisę disponuoti žeme kitais, efektyvesniais, būdais, teikiančiais valstybei didžiausią naudą. Dėl to ši teisė suteikiama tik esant įstatyme nustatytoms sąlygoms.

Taigi teisės aktai labai aiškiai apibrėžia, kad būtent sodininkų bendrijoms, o ne atskiriems asmenims yra suteikiama teisė lengvatine tvarka įsigyti sodininkų bendrijos teritorijoje esančius bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai. Šios nuostatos yra imperatyvios. Lengvatinę (be aukciono) tokių sklypų įsigijimo tvarką lemia jų naudojimo būdas. Sodininkų bendrijos gali įsigyti ne bet kokius, o būtent bendrojo naudojimo žemės sklypus.

Dėl sodininkų bendrijos teisinio statuso ir teisės disponuoti mėgėjų sodo bendrojo naudojimo žeme

CK 2.74 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys turi specialųjį teisnumą, t. y. jie gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Minėta, kad sodininkų bendrija yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Taigi sodininkų bendrija, kaip viešasis juridinis asmuo, turi specialųjį teisnumą. Bendrijos įstatų 12 punkte nustatyti tokie Bendrijos veiklos tikslai – įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu; puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.

Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrijos narių susirinkimo išimtinė kompetencija, inter alia, 8 punkte – teisė nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus; 15 punkte – teisė spręsti bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.

Teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, ši sodininkų bendrijos narių susirinkimo kompetencija negali būti aiškinama kaip suteikianti susirinkimui absoliučią laisvę disponuoti bendrijos bendrojo naudojimo turtu, neatsižvelgiant į bendrijos specialųjį teisnumą ir imperatyviąsias teisės aktų nuostatas.

Teisės aktai nustato aiškų ir konkretų sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypo naudojimo būdo turinį, t. y. sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemė skirta tik bendram viešam naudojimui – bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti, taip pat rekreacijai ir kitiems bendriems veiksmams. Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė dėl jos naudojimo būdo, skirto visų sodininkų bendrijos narių bendriems interesams tenkinti, negali nuosavybės teise priklausyti atskiriems (pavieniams) sodininkų bendrijos nariams ar kitiems privatiems asmenims. Perleidusi bendrojo naudojimo žemę privatiems asmenims Bendrija neturi galimybės užtikrinti, kad sklypas būtų naudojamas bendriems visų Bendrijos narių interesams tenkinti.

PLAČIAU TEISMO NUTARTĮ GALIMA PASISKAITYTI ČIA


Numatyti kelių remonto darbai


Planuojamos tvarkyti gatvės:

 1. Purnuškių g. atkarpa nuo dabar esančio asfalto iki sankryžos su Sodininkų g. planuojama asfaltuoti;
 2. Rasos 1-oji bei Rasos 2-oji - planuojamos kapitališkai remontuoti (sutvarkant sankasą, pakeičiant pralaidas, paklojant žvyro ar kitą dangą - šios dvi gatvės nebūtų asfaltuojamos). 

Tam tikslui 2016 m. buvo renkama po 50 Eur, o 2017 m. visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta rinkti po 150 Eur nuo sklypo. Visus skolininkus prašome nedelsti ir sumokėti šiuos mokesčius, mokėjimo paskirtyje nurodant "Už kelių remontavimą/asfaltavimą". Tik surinkus visus mokesčius bus galima pradėti kelių remonto darbus.

 • Purnuškių g. atkarpa asfaltavimui (apie 1,2 km)
  Purnuškių g. atkarpa asfaltavimui (apie 1,2 km)
 • Rasos 2-oji kapitaliniam remontui (apie 700 m)
  Rasos 2-oji kapitaliniam remontui (apie 700 m)
 • Rasos 1-oji kapitaliniam remontui (apie 1 km)
  Rasos 1-oji kapitaliniam remontui (apie 1 km)


Ką daryti, jei namie dingo elektra?

Dingus elektrai, dažnas nežinome kaip elgtis, kam turime skambinti. Žemiau rasite patarimus ką turėtumėte daryti:

 • Įsitikinkite, ar gedimas –  ne namo vidaus tinkle (pažiūrėkite per langus – ar pas kaimynus elektra yra; patikrinkite, ar neišsijungę automatiniai elektros energijos jungikliai, esantys įvadų dėžutėse (ant atramos) ar namuose);
 • Įsitikinę, kad gedimas įvyko išoriniame tinkle, patikrinkite, ar jis nepažymėtas ESO ATJUNGIMŲ ŽEMĖLAPYJE ;
 • Jei informacijos apie gedimus Jūsų adresu nėra, praneškite ESO, registruodami sutrikimą internetu (pvz. naudojant mobilų internetą) arba nemokamu telefonu 1852.  Jums reikės pranešti savo telefono numerį, el.pašto adresą (jei turite) bei mūsų bendrijos elektros vartotojo kodą: 171414 ;
 • apie gedimą galima papildomai (neprivaloma) informuoti ir bendrijos valdybą el. paštu sodininkubendrija.rasa2@gmail.com


Bendrijos Facebook puslapis diskusijoms

Jei norite išsakyti savo nuomonę, pasidalinti pasiūlymais bendrijos klausimais, sudalyvauti diskusijose, kviečiu prisijungti į uždarą mūsų bendrijos Facebook paskyrą (spauskite nuorodą žemiau):

 

Prieš kirsdamas medį, susipažink su naujuoju LR Vyriausybės nutarimu

 Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems". Naujovė yra ta, kad ir privačiuose sklypuose augantys medžiai, jei pagal parametrus jie yra priskiriami saugotiniems, gali būti kertami tik gavus savivaldybės leidimą. Anksčiau galiojusiuose teisės aktuose, privačiuose sklypuose buvo galima kirsti medžius be leidimo. Taip pat reglamentuojamas ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių želdinių tvarkymas. Kviečiame visus bendrijos narius susipažinti (pateikiama nutarimo lentelės iškarpa).

Teritorija

Medžių gentys   ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens   (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:

 

4.1. mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos,   skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys –   didesnio kaip 20 cm skersmens.

4.2. ne mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.

8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

 

 

Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje

 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse yra priimamos šios bioskaidžios atliekos:

         - želdynų karpymo atliekos, nukritę lapai, nupjauta žolė

          - gėlės, piktžolės,

         - vaisių, daržovių atliekos,

         - medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros,

         - smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos.

        Šiuo metu Lietuvoje veikia 54 bioskaidžių atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelės. Šios aikštelės yra suskirstytos pagal apskritis: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir  Vilniaus.

Vilniaus raj. esanti bioskaidžių atliekų aikštelė: Pakryžės k., tel. +37068013643.  Prieš vežant atliekas į aikštelės rekomenduojame susisiekti su aikštelės darbuotojais.

Informacijos šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Ar galima parduoti bendrijai priklausantį žemės sklypą?

Teisės aktuose tiesiogiai nėra parašyta, kad draudžiama parduoti tokius bendro naudojimo žemės sklypus. Šie sklypai yra parduodami vadovaujantis 2004 m. Vyriausybės nutarime Nr. 1443 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOJE įtvirtintomis taisyklėmis.

 1. Pagal šias taisykles Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat užsieniečiai ir užsienio juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418), turi teisę pirkti mėgėjų sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus:
  1.1. sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys:
  1.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus, taip pat kitus mėgėjų sodo teritorijoje esančius ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojamus valstybinės žemės sklypus;
  1.1.2. įsiterpusius valstybinės žemės sklypus;
  1.2. sodininkų bendrijos:
  1.2.1. bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai;
  1.2.2. įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, reikalingus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai.

Sodininkų bendrija priėmusi sprendimą bendrijos narių susirinkime pirkti lengvatinėmis sąlygomis bendro naudojimo žemės sklypą informavo Nacionalinę žemės tarnybą (ar savivaldybę), kokiu tikslu siekiama nusipirkti šį sklypą (protokolas, prašymas). Sodininkų bendrijos gali nurodyti tik du tikslus: rekreacijai arba bendro naudojimo objektų statybai, tas yra įrašoma į pirkimo ir pardavimo sutartį. Nustatomos tokios bendro naudojimo žemės sklypo naudojimo sąlygos (apribojimai). Jei žemė yra bendro naudojimo, ji yra skirta ne pardavimui, o Bendrijos reikmėms. Pardavimas trečiajam asmeniui yra laikomas kaip pasipelnymas valstybės sąskaita, todėl valstybinės žemės patikėtinis nustatęs (NŽT ar savivaldybė), kad žemė naudojama ne pagal paskirtį ar atiteko trečiajam asmeniui, teisme įrodinės, kad bendrijos veiksmai įsigyjant sklypą galimai buvo apsimestiniai, norint pasipelnyti, ir bus sprendžiamas klausimas dėl šio sklypo atėmimo iš bendrijos.

Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė

Ilona Rastenytė

Originalus tekstas paimtas iš svetainės: http://www.lietuvossodai.lt/